Link

Dịch Vụ Hosting máy chủ riêng Tốt Nhất Năm 2021

41,171 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 1,859 dịch vụ Hosting máy chủ riêng khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
54,42 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: KSIDC cung cấp 8 gói cước Hosting máy chủ riêng : Intel SR1302 SATA, Dell R230, Dell R230, LENOVO RD350, Dell R230, Dell R230 [SSD], Dell PE R630 [HIGH], HP DL360 Gen9. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
41,86 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Whois.kr cung cấp 6 gói cước Hosting máy chủ riêng : Intel WR 1302, IBM x3550 M4, IBM x3650 M4, HP DL320e Gen8, HP DL360p Gen8, HP DL380p Gen8. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
46,05 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Ivyro cung cấp 6 gói cước Hosting máy chủ riêng : TM 4Core Avoton, TM 8Thread XEON, TM 24Thread XEON, TM 1U 8BAY Raid, TM 2U 8BAY Raid, BIG 16BAY Raid. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
251,17 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: MiReeNe cung cấp 1 gói cước Hosting máy chủ riêng : Xeon x3220. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
41,86 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: SiIDC cung cấp 6 gói cước Hosting máy chủ riêng : Intel R1304, HP DL320e Gen8, HP DL360p Gen9, Dell PowerEdge R630, Fujitsu RX1330 M1, IBM x3550 M4. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
108,84 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Hanbiro cung cấp 7 gói cước Hosting máy chủ riêng : E3-QUARD CORE, XEON-QUARD CORE, XEON-E5 HEXA CORE, INTEL IVY BRIDGE, XEON-QUARD CORE, 9TERA STORAGE, 21TERA STORAGE. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
98,80 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Blue Web cung cấp 6 gói cước Hosting máy chủ riêng : BL-1614SA, BL-2628SA, Fujitsu-RX1330M1, DL320eG8v2, X3250M5, X3650M4-IVY. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
16,74 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: dothome cung cấp 4 gói cước Hosting máy chủ riêng : HP 8CORE, HP 12CORE, HP 16CORE, HP 24CORE. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
1.046,56 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: iNames cung cấp 9 gói cước Hosting máy chủ riêng : Fujitsu RX1330, IBMx3250M5, SM-1524SA, ASUS R300E7, HP320eG8, IBMX3550M5, IBMX3650M5, HP360pG8, HP380pG8. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc
Has servers in {{country}}
54,42 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Gabia cung cấp 3 gói cước Hosting máy chủ riêng : HP DL320G8 v2 , IBM X3550 M5, HP DL160Gen9. Máy chủ của họ được đặt tại Hàn Quốc. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hàn Quốc

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
3,48 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
1,39 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
1,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more