Link

Dịch Vụ Hosting máy chủ riêng Tốt Nhất Năm 2021

41,288 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 1,860 dịch vụ Hosting máy chủ riêng khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
187,30 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: conova.com cung cấp 2 gói cước Hosting máy chủ riêng : S, L. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
35,22 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: IPAX cung cấp 9 gói cước Hosting máy chủ riêng : A1 SSD, A2 SSD, A3 SSD, X1, X2, X3, R1, R2, R3. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
117,79 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: abaton cung cấp 3 gói cước Hosting máy chủ riêng : SuperServer entry, SuperServer Example 1, SuperServer Example 2. Máy chủ của họ được đặt tại Vienna. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vienna
Has servers in {{country}}
29,33 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Nessus cung cấp 7 gói cước Hosting máy chủ riêng : HP Root Linux M, HP Root Linux L, HP Root Linux XL, HP Root Linux XXL, HP Root Linux XXXL, HP Root Linux PREMIUM, HP Root Linux EXTREME. Máy chủ của họ được đặt tại Vienna. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vienna
Has servers in {{country}}
106,01 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: ENAHOST cung cấp 4 gói cước Hosting máy chủ riêng : Basic, Business, Pro, X-Pro. Máy chủ của họ được đặt tại: Bratislava, Athens, Nicosia. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
151,96 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Websupport cung cấp 13 gói cước Hosting máy chủ riêng : Intel Xeon E3-1220 v6, Intel Xeon E3-1270 v6, Intel Xeon E5-2620 v4, Intel Xeon E5-2630 v4, Intel Xeon E5-2609 v2, Intel Xeon E5-2609 v3, 2 x Intel Xeon E5-2620 v4, 2x Intel Xeon E5-2630 v4, Intel Xeon E5-2630 v3, Intel Xeon E5-2620 v2, Intel Xeon E5-2620 v2, Intel Xeon E5-2640 v2, Intel Xeon E5-2620 v3. Máy chủ của họ được đặt tại Slovakia. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Slovakia
Has servers in {{country}}
187,30 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: nic.sk cung cấp 2 gói cước Hosting máy chủ riêng : NIC SERVER 1, NIC SERVER 2. Máy chủ của họ được đặt tại Slovakia. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Slovakia
Has servers in {{country}}
187,30 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Webglobe cung cấp 3 gói cước Hosting máy chủ riêng : WY server 1, WY server 2, WY server 3. Máy chủ của họ được đặt tại Slovakia. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Slovakia
Has servers in {{country}}
194,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Simple Helix cung cấp 4 gói cước Hosting máy chủ riêng : DH-301, DH-302, DH-303, DH-304. Máy chủ của họ được đặt tại Hoa Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hoa Kỳ
Has servers in {{country}}
279,17 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Dot2Web cung cấp 3 gói cước Hosting máy chủ riêng : D-1520, E3-1270v6, E5-1650v3. Máy chủ của họ được đặt tại: Porto, Lisbon. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Porto Lisbon

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
3,48 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
1,39 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
1,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more