Link

Dịch Vụ Cloud Hosting Tốt Nhất Năm 2021

24,900 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 793 dịch vụ Cloud Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
4,24 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Gdata cung cấp 7 gói cước Cloud Hosting : Cloud Mini, Cloud Server A, Cloud Server B, Cloud Server C, Plus A, Plus B, Plus C. Máy chủ của họ được đặt tại: Hanoi, Thành phố Hồ Chí Minh. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
1,71 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Digipower cung cấp 6 gói cước Cloud Hosting : Cloud Host WP1, Cloud Host WP2, Cloud Host WP3, Cloud Host WP4, Cloud Host WP5, Cloud Host WP6. Máy chủ của họ được đặt tại Việt Nam. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Việt Nam
Has servers in {{country}}
0,48 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Blunet Host cung cấp 4 gói cước Cloud Hosting : Blunet Start, Blunet Express, Blunet Ideal, Blunet Unlimited. Máy chủ của họ được đặt tại Sao Paulo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Sao Paulo
Has servers in {{country}}
13,38 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: EMMEX cung cấp 12 gói cước Cloud Hosting : CS1, CS2, CS3, CS4, CH1, CH2, CH3, CH4, GC1, GC2, GC3, GC4. Máy chủ của họ được đặt tại Brasil. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Brasil
Has servers in {{country}}
0,96 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: WelcomeHost cung cấp 3 gói cước Cloud Hosting : StartePlan, BusinessPlan, EnterprisePlan. Máy chủ của họ được đặt tại Montreal. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Montreal
Has servers in {{country}}
9,56 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Webin Host cung cấp 3 gói cước Cloud Hosting : Cloud BR 01, Cloud BR 02, Cloud BR 03. Máy chủ của họ được đặt tại Brasil. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Brasil
Has servers in {{country}}
22,02 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Brasil Cloud cung cấp 4 gói cước Cloud Hosting : Basic, Professional, Senior, Ultra. Máy chủ của họ được đặt tại Brasil. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Brasil
Has servers in {{country}}
17,21 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Telium cung cấp 3 gói cước Cloud Hosting : Cloud Server 1, Cloud Server 2, Cloud Server 3. Máy chủ của họ được đặt tại: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campinas, Miami. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
4,79 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: AbsamHost.com.br cung cấp 8 gói cước Cloud Hosting : Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3, Cloud 4, Cloud 5, Cloud 6, Cloud 7, Cloud 8. Máy chủ của họ được đặt tại: Quebec, Dallas, Sao Paulo, Strasbourg. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
7,47 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: CiberCloud cung cấp 12 gói cước Cloud Hosting : Cloud I, Cloud II, Cloud III, Cloud IV, Cloud V, Cloud VI, Cloud VII, Cloud VIII, WinCloud I, WinCloud II, WinCloud III, WinCloud IV. Máy chủ của họ được đặt tại Brasil. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Brasil

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
3,95 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
2,37 US$ / tháng
Learn more