Viết nhận xét

Dịch vụ CDN Tốt Nhất Năm 2021

Các công ty CDN (Content Delivery Networks - Mạng phân phối nội dung) bao gồm nhiều máy chủ ở gần nhau về mặt địa lý và về mặt thị trường truyền thông chính để lưu trữ các bản sao của các file trang web nhằm tăng tốc độ tải và truyền tập tin. Hầu hết các công ty CDN yêu cầu chuyển các cài đặt DNS tới nhà cung cấp dịch vụ để các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ cache có thể được phân phối qua...
 • Giá khởi điểm
  0,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
  39
  Địa điểm
  Shawn Adamsson
  15/09/2021
  "Literally the worst customer service I've experienced in 30 years."
 • Giá khởi điểm
  2,99 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
    3 coupon
  3
  Địa điểm
  99.9%
  Thời gian hoạt động
  Ratan Siddique
  15/09/2021
  "Very good"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của A2 Hosting
 • Giá khởi điểm
  0,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   60 Ngày
  Tên miền miễn phí
  8
  Địa điểm
  Karma Fr
  04/09/2021
  "A Cheapest and Fast Service I ever seen"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của REGXA
 • Giá khởi điểm
  0,07 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  27
  Địa điểm
  Tomas Damon
  03/08/2021
  "Cool hosting in general"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của G-Core LABS
 • Giá khởi điểm
  5,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Tên miền miễn phí
    2 coupon
  9
  Địa điểm
  Rakib Majumder
  21/08/2021
  "Stop searching and go with TosHost!"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của TOSHOST LTD

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh