Viết nhận xét
 • Thân thiện với Người dùng
  0.0
 • Hỗ trợ
  0.0
 • Tính năng
  0.0
 • Độ tin cậy
  0.0
 • Gói cước
  0.0
Viết nhận xét
Xem DedicatedBuy

Các đánh giá và ý kiến chuyên gia về DedicatedBuy

Phạm vi định giá

VPS 5,00 US$ - 100,00 US$
Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server) 50,00 US$ - 1.500,00 US$

Data Centers

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào cho DedicatedBuy, nếu bạn đã từng sử dụng bất kì dịch vụ nào của họ, xin vui lòng trở thành người đầu tiên đánh giá!

Giá thành, Gói cước & Tính năng DedicatedBuy- 2022

Các gói VPS Hosting

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
VPS-1 20 GB 1 x 2.10GHz 512 MB 5,00 US$ 0.0 Chi tiết
VPS-2 40 GB 1 x 2.10GHz 1 GB 10,00 US$ 0.0 Chi tiết
VPS-3 60 GB 1 x 2.10GHz 2 GB 15,00 US$ 0.0 Chi tiết
VPS-4 80 GB 2 x 2.10GHz 4 GB 25,00 US$ 0.0 Chi tiết
VPS-5 160 GB 2 x 2.10GHz 8 GB 50,00 US$ 0.0 Chi tiết
VPS-6 320 GB 4 x 2.10GHz 16 GB 100,00 US$ 0.0 Chi tiết

Gói cước máy chủ chuyên dụng

Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
Istanbul-Dedicated-1 240 GB 6 x 2.93GHz 16 GB 69,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-2 240 GB 6 x 2.93GHz 24 GB 79,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-3 240 GB 6 x 2.93GHz 32 GB 99,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-4 240 GB 6 x 2.93GHz 48 GB 129,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-5 480 GB 6 x 2.93GHz 64 GB 159,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-6 240 GB 12 x 2.93GHz 32 GB 149,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-7 480 GB 12 x 2.93GHz 64 GB 199,00 US$ 0.0 Chi tiết
Istanbul-Dedicated-8 960 GB 12 x 3.46GHz 96 GB 259,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-1 1 TB 4 x 3.20GHz 16 MB 90,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-2 2 TB 4 x 3.20GHz 16 GB 120,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-3 2 TB 4 x 3.30GHz 16 GB 140,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-4 1 TB 4 x 3.30GHz 32 GB 150,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-5 1 TB 4 x 3.50GHz 32 GB 190,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-6 2 TB 8 x 2.20GHz 48 GB 90,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-7 1 TB 8 x 2.20GHz 72 GB 110,00 US$ 0.0 Chi tiết
Seattle-Dedicated-8 2 TB 16 x 2.20GHz 64 GB 150,00 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore-Dedicated-1 4 TB 4 x 3.50GHz 32 GB 120,00 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore-Dedicated-2 4 TB 4 x 3.50GHz 64 GB 200,00 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore-Dedicated-3 8 TB 4 x 3.80GHz 32 GB 250,00 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore-Dedicated-4 4 TB 8 x 2.00GHz 128 GB 300,00 US$ 0.0 Chi tiết
Singapore-Dedicated-5 4 TB 6 x 2.40GHz 64 GB 800,00 US$ 0.0 Chi tiết
Moscow-Dedicated-1 4 TB 4 x 3.00GHz 32 GB 300,00 US$ 0.0 Chi tiết
Moscow-Dedicated-2 480 GB 4 x 3.40GHz 32 GB 350,00 US$ 0.0 Chi tiết
Moscow-Dedicated-3 960 GB 6 x 3.00GHz 64 GB 400,00 US$ 0.0 Chi tiết
Moscow-Dedicated-4 960 GB 16 x 2.40GHz 128 GB 600,00 US$ 0.0 Chi tiết
Moscow-Dedicated-5 960 GB 20 x 2.20GHz 384 GB 1.500,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-1 500 GB 2 x 2.00GHz 8 GB 50,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-2 1 TB 8 x 2.40GHz 32 GB 100,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-3 4 TB 8 x 2.00GHz 64 GB 120,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-4 4 TB 6 x 2.40GHz 32 GB 180,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldord-Dedicated-5 2 TB 4 x 3.50GHz 32 GB 200,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-6 2 TB 4 x 4.20GHz 32 GB 240,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-7 4 TB 8 x 2.10GHz 64 GB 280,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-8 4 TB 12 x 2.30GHz 64 GB 320,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-9 4 TB 12 x 2.40GHz 64 GB 400,00 US$ 0.0 Chi tiết
Dusseldorf-Dedicated-10 4 TB 16 x 2.40GHz 64 GB 500,00 US$ 0.0 Chi tiết

Tìm thêm các công ty cung cấp dịch vụ Hosting tương tự

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh