Dịch vụ CDN 2018

Chọn gói hosting phù hợp dựa vào các đánh giá bởi người dùng và chuyên gia.

Các công ty CDN (Content Delivery Networks - Mạng phân phối nội dung) bao gồm nhiều máy chủ ở gần nhau về mặt địa lý và về mặt thị trường truyền thông chính để lưu trữ các bản sao của các file trang web nhằm tăng tốc độ tải và truyền tập tin. Hầu hết các công ty CDN yêu cầu chuyển các cài đặt DNS tới nhà cung cấp dịch vụ để các tập tin lưu trữ trong bộ nhớ cache có thể được phân phối qua nhiều trung tâm dữ liệu quốc tế. Một số công ty CDN cũng bao gồm dịch vụ tính năng bảo vệ chống DDoS. Việc lưu trữ CDN các trang có thể cải thiện tốc độ tải trang lên ~400ms. Việc dễ dàng sử dụng hoặc tích hợp với trang web có sẵn là một yếu tố chính để xem xét lựa chọn một đơn vị CDN. Nhiều dịch vụ đơn giản chỉ cần kích hoạt với "một cú nhấp chuột" và hầu hết các công ty lưu trữ web lớn/ nhỏ đều có những gói CDN. Giá cả là một yếu tố chính yếu khác để xem xét liệu tích hợp CDN có được cung cấp miễn phí với một tài khoản lưu trữ hay không hay dịch vụ được tính tiền theo số GB/ TB dữ liệu và khả năng lưu trữ được yêu cầu trên các máy chủ từ xa. Một yếu tố chính yếu khác cần cân nhắc khi đánh giá các công ty CDN là thời gian hoạt động, cũng như lưu lượng mạng, bao gồm cả vị trí xếp hạng theo kiểm tra tốc độ trang tìm kiếm Google cho người dùng ẩn danh.
Hiển thị 100 Dịch vụ CDN
1. CloudFlare
2. BelugaCDN
8.7
Tuyệt vời
5,00 US$ – 1.000,00 US$ 512 GB – 200 TB 0 Ngày
New York London San Jose Chicago Miami Dallas... Thông tin thêm
3. Google Cloud Platform
150,00 US$ – 400,00 US$ Không giới hạn N/A
Dallas Council Bluffs Atlanta Lenoir Berkeley
4. FastComet
9.7
TUYỆT VỜI!
"Tôi rất hài lòng sau khi bỏ nhà cung cấp cũ đ..." – test tester
3,95 US$ – 419,00 US$ Không giới hạn 45 Ngày
London Amsterdam Singapore Tokyo Chicago Dallas Frankfurt am Main
5. DreamHost
9.0
TUYỆT VỜI!
4,50 US$ – 279,00 US$ Không giới hạn 97 Ngày
Los Angeles
6. HyperHost
9.7
TUYỆT VỜI!
1,00 US$ Không giới hạn 30 Ngày
Paris Kharkiv Amsterdam Riga Sofia Moskva... Thông tin thêm
7. DDoS-GUARD
9.7
TUYỆT VỜI!
25,00 US$ – 400,00 US$ Không giới hạn 30 Ngày
Amsterdam Moskva
8. DialWebHosting
9.6
TUYỆT VỜI!
0,95 US$ – 529,00 US$ Không giới hạn 30 Ngày
Kansas City
9. Hostiso LLC
9.0
TUYỆT VỜI!
3,99 US$ – 799,00 US$ Không giới hạn 60 Ngày
Montreal Frankfurt am Main Singapore Buffalo Roubaix
10. MicroHost
9.4
TUYỆT VỜI!
0,00 US$ – 0,03 US$ Không giới hạn 30 Ngày
Delhi Mumbai

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Công ty chưa vừa ý bạn?
Sau đây là những phương án thay thế tối ưu nhất:

Từ 2,95 US$ / tháng
Xem FastComet
Từ 3,92 US$ / tháng
Xem A2 Hosting
Từ 4,82 US$ / tháng
Xem SiteGround
Từ 5,00 US$ / tháng
Xem InterServer