Updated on 15:22 Ngày 05 tháng 8 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Xanh Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty hosting thân thiện (green hosting) với môi trường bao gồm những đơn vị sử dụng nguồn tài năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, thủy triều, tế bào nhiên liệu, thuỷ điện … trong một tỷ lệ hoạt động của họ để sản xuất điện hoặc các công ty trả phần trăm hoá đơn điện của họ để vận hành tập trung dữ liệu cho các tổ chức từ thiện thân thiện với môi trường. Một số công ty web hosting hoàn lại từ 300% đến 400% hóa đơn điện hàng năm cho các nhà cung cấp điện, đóng góp vào các quỹ năng lượng bền vững hoặc các chương trình trao đổi tín dụng carbon.
Không may thay, không có một thỏa thuận rộng rãi về hosting “thân thiện với môi trường” đồng nghĩa với những sản phẩm được quảng cáo là hosting “đám mây”. Đây là khi các công ty có những cam kết đơn giản về việc tái chế, trồng cây mỗi năm một lần và sau đó tái xây dựng các chính sách văn phòng như green hosting. Trong thực tế, rất ít công ty webhost thực sự sử dụng năng lượng mặt trời, gió, pin nhiên liệu, địa nhiệt … trực tiếp mặc dù khi xét về các tiêu chuẩn ô nhiễm môi trường, khí hydro và khí tự nhiên đều tương đối sạch so với than đá hoặc năng lượng hạt nhân.

HostAdvice

Top 10 Green Hosting Providers

 • 1171
  • Space 3 GB – 30 GB
  • RAM 2 GB
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1172
  Super Byte Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 12 GB
  award
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1173
  VPSnet.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 60 GB
  • RAM 1 GB – 12 GB
  2,07 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1174
  RankFirstHosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1175
  VDSina.ru review Incl. 3 user reviews
  • Space 30 GB – 640 GB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  4,96 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1176
  bookandhost review Incl. 1 user reviews
  • Space 10.04 MB
  • RAM 0 B
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1177
  WpHostsell review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – 20 GB
  • RAM 0 B
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1178
  NDCHost review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 192 GB
  3,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1179
  goviralhost review Incl. 9 user reviews
  • Space 2 GB – 300 GB
  • RAM 4 GB
  0,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1180
  Fency Host review Incl. 1 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 16 GB
  0,60 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh