Updated on 09:49 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Django Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Django là nền lập trình phát triển web theo mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Python mà các công ty web hosting cài đặt là một phần của ngăn xếp LAMP trong cấu hình máy chủ Apache. Django cung cấp mức độ bảo mật cao, được đánh giá ngang hàng cho việc phát triển ứng dụng trên web và thiết bị di động cũng như đẩy nhanh quá trình tổng thể bằng cách cung cấp các thành phần cần thiết cho trang web. Django đơn giản hoá lớp phát triển web trên cùng của mã Python với nhiều tùy chọn để tích hợp đầu ra biến dữ liệu.
Django miễn phí và là mã nguồn mở để sử dụng xuất bản các trang web thương mại hoặc phi lợi nhuận. Django là nền lập trình Python phổ biến nhất và được hàng triệu lập trình viên sử dụng rộng rãi. Một số host Linux dùng chung cung cấp công cụ Django được cài sẵn và tích hợp với các phần mở rộng Python trên nền tảng của họ, nhưng đối với hầu hết người lập trình web bằng Python, VPS là một lựa chọn tốt hơn cho Django.

HostAdvice

Top 10 Django Hosting Providers

 • 651
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 1 GB – 3 GB
  4,96 US$ / mo
  Xem trang web
 • 652
  GermanVPS.com review Incl. 5 user reviews
  • Space 10 GB – 20 GB
  • RAM 1 GB
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 653
  Garanntor Hosting Limited review Incl. 8 user reviews
  • Space 15 GB – 30 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  9,74 US$ / mo
  Xem trang web
 • 654
  Trionnsys review Incl. 4 user reviews
  • Space 20 GB
  • RAM 2 GB
  4,29 US$ / mo
  Xem trang web
 • 655
  WebFaction review Incl. 9 user reviews
  • Space 45 GB
  • RAM 4 GB
  30,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 656
  HostStall.Com review Incl. 10 user reviews
  • Space 15 GB
  • RAM 1 GB
  21,18 US$ / mo
  Xem trang web
 • 657
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 2 GB
  10,41 US$ / mo
  Xem trang web
 • 658
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 30 GB
  • RAM 2 GB
  20,83 US$ / mo
  Xem trang web
 • 659
  HostPixal review Incl. 36 user reviews
  • Space 20 GB – 40 GB
  • RAM 512 MB – 1 GB
  6,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 660
  Vultr review Incl. 105 user reviews
  • Space 10 GB – 64 GB
  • RAM 512 MB – 2 GB
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh