Updated on 09:49 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Django Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Django là nền lập trình phát triển web theo mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Python mà các công ty web hosting cài đặt là một phần của ngăn xếp LAMP trong cấu hình máy chủ Apache. Django cung cấp mức độ bảo mật cao, được đánh giá ngang hàng cho việc phát triển ứng dụng trên web và thiết bị di động cũng như đẩy nhanh quá trình tổng thể bằng cách cung cấp các thành phần cần thiết cho trang web. Django đơn giản hoá lớp phát triển web trên cùng của mã Python với nhiều tùy chọn để tích hợp đầu ra biến dữ liệu.
Django miễn phí và là mã nguồn mở để sử dụng xuất bản các trang web thương mại hoặc phi lợi nhuận. Django là nền lập trình Python phổ biến nhất và được hàng triệu lập trình viên sử dụng rộng rãi. Một số host Linux dùng chung cung cấp công cụ Django được cài sẵn và tích hợp với các phần mở rộng Python trên nền tảng của họ, nhưng đối với hầu hết người lập trình web bằng Python, VPS là một lựa chọn tốt hơn cho Django.

HostAdvice

Top 10 Django Hosting Providers

 • 11
  Aaina Web Services review Incl. 1 user reviews
  • Space 700 GB
  • RAM 10 GB
  28,15 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  AbeloHost review Incl. 184 user reviews
  webhosting
  Offshore Shared, Offshore VPS, Offshore Dedicated Hosting, Offshore Domains, Server Management & Web Design
  shield-alt
  Total Data Privacy, Data Security, and a Wide Range of Content Acceptability
  comments
  Quality Committed with A Blazing Fast Support Team and Invested In The Latest Technology For Maximum Power and Speed
  • Space 120 GB – 500 GB
  • RAM 8 GB – 16 GB
  61,43 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  • Space 50 GB – 100 GB
  • RAM 4 GB
  57,28 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  • Space 480 GB
  • RAM 16 GB
  129,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  • Space 160 GB – 2.1 TB
  • RAM 8 GB – 16 GB
  21,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 40 GB – 1 TB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  13,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  Adminvps review Incl. 7 user reviews
  • Space 80 GB – 480 GB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  26,43 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  Advanced Hosting review Incl. 4 user reviews
  • Space 160 GB
  • RAM 16 GB
  40,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  • Space 100 GB
  • RAM 6 GB
  30,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  • Space 120 GB
  • RAM 8 GB
  45,99 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh