Updated on 09:49 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Django Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Django là nền lập trình phát triển web theo mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Python mà các công ty web hosting cài đặt là một phần của ngăn xếp LAMP trong cấu hình máy chủ Apache. Django cung cấp mức độ bảo mật cao, được đánh giá ngang hàng cho việc phát triển ứng dụng trên web và thiết bị di động cũng như đẩy nhanh quá trình tổng thể bằng cách cung cấp các thành phần cần thiết cho trang web. Django đơn giản hoá lớp phát triển web trên cùng của mã Python với nhiều tùy chọn để tích hợp đầu ra biến dữ liệu.
Django miễn phí và là mã nguồn mở để sử dụng xuất bản các trang web thương mại hoặc phi lợi nhuận. Django là nền lập trình Python phổ biến nhất và được hàng triệu lập trình viên sử dụng rộng rãi. Một số host Linux dùng chung cung cấp công cụ Django được cài sẵn và tích hợp với các phần mở rộng Python trên nền tảng của họ, nhưng đối với hầu hết người lập trình web bằng Python, VPS là một lựa chọn tốt hơn cho Django.

HostAdvice

Top 10 Django Hosting Providers

 • 181
  First Root review Incl. 1 user reviews
  • Space 500 GB – 600 GB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  34,36 US$ / mo
  Xem trang web
 • 182
  Downtown Host review Incl. 12 user reviews
  • Space 600 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB
  300,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 183
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 146 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 256 GB
  39,67 US$ / mo
  Xem trang web
 • 184
  WebFaction review Incl. 9 user reviews
  • Space 4 TB
  • RAM 16 GB
  500,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 185
  HostStall.Com review Incl. 10 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 32 GB
  199,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 186
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 500 GB – 96 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  62,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 187
  Magic Online review Incl. 37 user reviews
  • Space 240 GB – 3.91 TB
  • RAM 16 GB – 256 GB
  134,35 US$ / mo
  Xem trang web
 • 188
  HostPixal review Incl. 36 user reviews
  • Space 3 TB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh