Updated on 16:46 Ngày 25 tháng 1 năm 2023

Dịch Vụ Hosting Django Tốt Nhất Năm 2023

Django là nền lập trình phát triển web theo mã nguồn mở cho ngôn ngữ lập trình Python mà các công ty web hosting cài đặt là một phần của ngăn xếp LAMP trong cấu hình máy chủ Apache. Django cung cấp mức độ bảo mật cao, được đánh giá ngang hàng cho việc phát triển ứng dụng trên web và thiết bị di động cũng như đẩy nhanh quá trình tổng thể bằng cách cung cấp các thành phần cần thiết cho trang web. Django đơn giản hoá lớp phát triển web trên cùng của mã Python với nhiều tùy chọn để tích hợp đầu ra biến dữ liệu.
Django miễn phí và là mã nguồn mở để sử dụng xuất bản các trang web thương mại hoặc phi lợi nhuận. Django là nền lập trình Python phổ biến nhất và được hàng triệu lập trình viên sử dụng rộng rãi. Một số host Linux dùng chung cung cấp công cụ Django được cài sẵn và tích hợp với các phần mở rộng Python trên nền tảng của họ, nhưng đối với hầu hết người lập trình web bằng Python, VPS là một lựa chọn tốt hơn cho Django.

HostAdvice

Top 5 Django Hosting Providers

 • 1171
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  7,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1172
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 16 GB
  8,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1173
  • Space 40 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB
  7,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1174
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1175
  • Space 1 GB – 10 GB
  • RAM 0 B
  0,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1176
  • Space 5 GB – 75 GB
  • RAM 0 B
  0,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1177
  • Space 40 GB
  • RAM 4 GB
  80,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1178
  • Space 2 GB – 340 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  3,69 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1179
  DevsHost review Incl. 2 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 8 GB
  2,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1180
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,40 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh