Updated on 14:31 Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Dedicated Server in Germany Ở Đức Tốt Nhất Năm 2023

Launch your application using a great Dedicated Server in Germany! Choose from our top picks and get enhanced DDoS protection, 24/7 customer support and more!

HostAdvice

Top 10 Dedicated Server in Germany Providers

 • 431
  OVH Polska review Incl. 28 user reviews
  • Space 480 GB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 256 GB
  51,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 432
  Leaseweb review Incl. 92 user reviews
  • Space 240 GB – 15.6 TB
  • RAM 4 GB – 128 GB
  38,02 US$ / mo
  Xem trang web
 • 433
  Host Europe review Incl. 41 user reviews
  • Space 200 GB – 900 GB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  115,57 US$ / mo
  Xem trang web
 • 434
  Hetzner Online review Incl. 251 user reviews
  • Space 200 GB – 87.89 TB
  • RAM 8 GB – 256 GB
  44,87 US$ / mo
  Xem trang web
 • 435
  STRATO review Incl. 151 user reviews
  • Space 120 GB – 3.91 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  41,91 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh