Updated on 15:20 Ngày 16 tháng 3 năm 2023

Dịch Vụ Cheap Dedicated Server Tốt Nhất Năm 2023

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Cheap Dedicated Server Providers

 • 1
  Adriahost review Incl. 2 user reviews
  • Space 480 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  74,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  WebHosting.it review Incl. 3 user reviews
  • Space 500 GB – 12 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  122,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  WebServer.com.my review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 TB – 8 TB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  95,81 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  AplexHost review Incl. 20 user reviews
  • Space 1 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  award
  99,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  AISO review Incl. 1 user reviews
  • Space 75 GB – 500 GB
  • RAM 2 GB – 10 GB
  150,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Glisten World review Incl. 1 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 8 GB
  award
  70,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Host Color review Incl. 15 user reviews
  • Space 50 GB – 2 TB
  • RAM 2 GB – 64 GB
  30,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  LVPSHosting.com review Incl. 3 user reviews
  • Space 160 GB – 500 GB
  • RAM 2 GB – 8 GB
  64,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Tailor Made Servers review Incl. 2 user reviews
  • Space 250 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  84,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  040Hosting review Incl. 4 user reviews
  • Space 1 TB – 8 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  award
  48,56 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 1,825 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh