Shanika Wickramasinghe
Shanika Wickramasinghe

Shanika Wickramasinghe

Hosting Expert
Shanika Wickramasinghe is a computer science graduate who currently works as a senior software engineer at a leading open-source company in the world. Shanika specializes in Web and Mobile Development and has an immaculate level of Web Hosting knowledge. She is an enthusiastic reader who strives to learn about every domain of computer science. Shanika considers writing the best medium to learn and share her knowledge. Her writing has been published on many popular websites such as Sencha, Filestack, Apilayer, RapidAPI, BMC, Kinsta, Komodor, Blazemeter, LogRocket, Privacyaffairs.com, etc. She is also a writer for several popular medium publications such as Startup, Geek Culture, Bits and Pieces, and Vue.js Developers. She is passionate about everything she does, loves to travel, and enjoys nature whenever she takes a break from her busy work schedule.

Shanika Wickramasinghe is a computer science graduate who currently works as a senior software engineer at a leading open-source company in the world.

Shanika specializes in Web and Mobile Development and has an immaculate level of Web Hosting knowledge. She is an enthusiastic reader who strives to learn about every domain of computer science.

Shanika considers writing the best medium to learn and share her knowledge. Her writing has been published on many popular websites such as Sencha, Filestack, Apilayer, RapidAPI, BMC, Kinsta, Komodor, Blazemeter, LogRocket, Privacyaffairs.com, etc. She is also a writer for several popular medium publications such as Startup, Geek Culture, Bits and Pieces, and Vue.js Developers.

She is passionate about everything she does, loves to travel, and enjoys nature whenever she takes a break from her busy work schedule.

Latest Articles by Shanika Wickramasinghe

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top