Rajesh Bhimani
Rajesh Bhimani

Rajesh Bhimani

Hosting Expert
Rajesh Bhimani is the Founder at Skynet Technologies, Website Design and Development Agency. He has 20 years of experience in the Technology and Marketing industry. When he isn’t working, you can find him cooking for his family or reading some fiction. You can connect with him on Twitter.

Rajesh Bhimani is the Founder at Skynet Technologies, Website Design and Development Agency. He has 21 years of experience in the Technology and Marketing industry. When he isn’t working, you can find him cooking for his family or reading some fiction. You can connect with him on Twitter.

Latest Articles by Rajesh Bhimani

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Click to go to the top of the page
Go To Top