Viết nhận xét
Michael Levanduski

Michael Levanduski

Chuyên gia Hosting và kiểm thử (tester)

About

Michael là một nhà văn tự do đến từ Grand Rapids, Michigan chuyên về web hosting và các nội dung liên quan trong lĩnh vực IT. Anh ấy đã cung cấp nội dung cho hàng trăm website trong vòng 5 năm qua bao gồm cả các công ty hosting đa quốc gia.

Ngoài hơn 15 năm trong lĩnh vực IT và marketing, Michale đã đạt nhiều chứng nhận liên quan bao gồm A+, MCP, CAN và ITIL .

Plesk supports a quick installation option that enables you to quickly and easily install the application using default, optimal settings.
This article describes how to use Plesk to install WordPress, a popular content management system (CMS).

Read More

Cloud SQL is an online managed database service that allows the administering of your relational databases on Google Cloud Platform. Databases offered in this platform are MySQL and PostgreSQL.
This how-to walks you how to create and connect to a Cloud SQL instance and perform basic SQL operations using the Google Cloud Platform Console and the MySQL client.

Read More