Michael Levanduski

Michael Levanduski

Chuyên gia Hosting và kiểm thử (tester)

About

Michael là một nhà văn tự do đến từ Grand Rapids, Michigan chuyên về web hosting và các nội dung liên quan trong lĩnh vực IT. Anh ấy đã cung cấp nội dung cho hàng trăm website trong vòng 5 năm qua bao gồm cả các công ty hosting đa quốc gia.

Ngoài hơn 15 năm trong lĩnh vực IT và marketing, Michale đã đạt nhiều chứng nhận liên quan bao gồm A+, MCP, CAN và ITIL .

How to Add Modules to the Apache Server on CentOS

The Apache web server is one of the most popular and robust web servers out there. In this article we'll discuss ways of expanding its capabilities by adding modules, while expounding on some of the more popular and useful ones. This is tutorial is meant for those operating on a CentOS system.

Read More