Jackie Goldstein

Jackie Goldstein

Quản lý nội dung của HostAdvice.com

About

Với cương vị là quản lý nội dung của HostAdvice.com, Jackie chịu trách nhiệm quản lý, hiệu chỉnh và phát triển các nội dung chất lượng cho trang web. Background của anh ấy không những giới hạn phần mềm mà còn phát triển website, marketing online (như SEO. PPC, CPA, etc.)