Updated on 10:15 Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Dịch Vụ Web Host Tốt Nhất Năm 2023

HostAdvice will help you find the #1 web hosting solution for your site. Compare the best web hosting providers based on expert opinions and first-hand customer reviews.

HostAdvice
 • 2321
  4.4
  iEdit Network review Incl. 1 user reviews
  7,88 US$ / mo
  Coupon 3 Get Started
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Bronze 3 GB - 0 B 7,88 US$
  4.4
  View Plan
  Silver 10 GB - 0 B 12,88 US$
  4.4
  View Plan
  Gold 25 GB - 0 B 16,88 US$
  4.4
  View Plan
 • 2322
  4.4
  Respanet review Incl. 1 user reviews
  0,50 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  RN-PRO 2 GB - 0 B 0,50 US$
  4.4
  View Plan
  RN-MEGA 3 GB - 0 B 0,73 US$
  4.4
  View Plan
  RN-SUPER 4 GB - 0 B 1,03 US$
  4.4
  View Plan
 • 2323
  5.0
  swissns review Incl. 1 user reviews
  4,43 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Linux Start 1 GB - 0 B 4,43 US$
  4.6
  View Plan
  Linux Standard 10 GB - 0 B 7,75 US$
  5.0
  View Plan
  Linux Advanced 30 GB - 0 B 13,29 US$
  5.0
  View Plan
 • 2324
  5.0
  Riosecoweb Hosting review Incl. 1 user reviews
  8,06 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Hosting Básico 4 GB - 0 B 8,06 US$
  5.0
  View Plan
  Hosting Medio 6 GB - 0 B 13,22 US$
  5.0
  View Plan
  Hosting Experto 8 GB - 0 B 15,06 US$
  5.0
  View Plan
 • 2325
  5.0
  GBXAN review Incl. 1 user reviews
  1,20 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Starter Plan 5 GB - 0 B 1,20 US$
  5.0
  View Plan
 • 2326
  5.0
  HostSting Comp. review Incl. 1 user reviews
  1,59 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Доступный 5 GB - 0 B 1,59 US$
  5.0
  View Plan
  Выгодный 10 GB - 0 B 3,05 US$
  5.0
  View Plan
  Оптимальные 15 GB - 0 B 4,39 US$
  5.0
  View Plan
 • 2327
  5.0
  Zimpolahosting review Incl. 1 user reviews
  1,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  basic 5 GB - 0 B 1,00 US$
  5.0
  View Plan
  basic extra 15 GB - 0 B 3,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 2328
  4.8
  Cren review Incl. 1 user reviews
  2,14 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic 5 GB - 0 B 2,14 US$
  4.8
  View Plan
  Expert 10 GB - 0 B 4,29 US$
  4.8
  View Plan
  Delluxe 30 GB - 0 B 6,44 US$
  4.8
  View Plan
 • 2329
  4.8
  DesiVPS review Incl. 1 user reviews
  3,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  KVM-VPS-2GB 20 GB 1 x 2.70GHz 2 GB 3,00 US$
  4.8
  View Plan
  KVM-VPS-4GB 40 GB 2 x 2.70GHz 4 GB 6,00 US$
  4.8
  View Plan
  KVM-VPS-6GB 60 GB 3 x 2.70GHz 6 GB 9,00 US$
  4.8
  View Plan
 • 2330
  4.8
  Zak Servers review Incl. 1 user reviews
  149,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  BULGARIA S-1 200 GB 4 x 3.20GHz 8 GB 149,00 US$
  4.8
  View Plan
  UKRAINE S-1 1.95 TB 4 x 3.30GHz 8 GB 199,00 US$
  4.8
  View Plan
  NETHERLANDS S-2 1.95 TB 4 x 2.26GHz 15.6 GB 299,00 US$
  4.8
  View Plan

Về các chuyên gia của chúng tôi

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.