Updated on 10:15 Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Dịch Vụ Web Host Ở Châu Âu Tốt Nhất Năm 2023

HostAdvice will help you find the #1 web hosting solution for your site. Compare the best web hosting providers based on expert opinions and first-hand customer reviews.

HostAdvice
 • 1621
  5.0
  Best Webhost BD review Incl. 1 user reviews
  0,99 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic 10 GB - 0 B 0,99 US$
  5.0
  View Plan
  Plus 20 GB - 0 B 1,35 US$
  5.0
  View Plan
  BUSINESS Không giới hạn - 0 B 3,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 1622
  3.0
  AllHostings.ru review Incl. 1 user reviews
  1,25 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  First 1 GB - 0 B 1,25 US$
  3.0
  View Plan
  Average 10 GB - 0 B 2,01 US$
  3.0
  View Plan
  Reselling 10 5 GB - 0 B 2,53 US$
  3.0
  View Plan
 • 1623
  5.0
  Valcato Internet review Incl. 1 user reviews
  3,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Personal 5 GB - 0 B 3,00 US$
  5.0
  View Plan
  Small 10 GB 1 x 2.40GHz 512 MB 5,75 US$
  5.0
  View Plan
  Business 15 GB - 0 B 7,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 1624
  5.0
  123hostinger review Incl. 1 user reviews
  0,50 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Deluxe 1.5 GB - 0 B 0,50 US$
  5.0
  View Plan
  Silver 25 GB 1 x 2.30GHz 1 GB 3,50 US$
  5.0
  View Plan
  Deluxe 10 GB - 0 B 7,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 1625
  5.0
  LedaHost Hosting review Incl. 1 user reviews
  2,30 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  LEDA-CONE 10 GB - 0 B 2,30 US$
  5.0
  View Plan
  LEDA-ARGOS 20 GB - 0 B 3,63 US$
  5.0
  View Plan
  LEDA-LULU 30 GB - 0 B 7,26 US$
  5.0
  View Plan
 • 1626
  4.6
  Techno Haat review Incl. 1 user reviews
  14,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Reseller START UP 30 GB - 0 B 14,00 US$
  4.6
  View Plan
  Reseller STANDARD 50 GB - 0 B 20,00 US$
  4.6
  View Plan
  Reseller ULTIMATE 75 GB - 0 B 28,00 US$
  4.6
  View Plan
 • 1627
  4.6
  HostRangers review Incl. 1 user reviews
  0,26 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Copper Plan 1 GB - 0 B 0,26 US$
  4.6
  View Plan
  Silver Plan 5 GB - 0 B 0,39 US$
  4.6
  View Plan
  Copper Plan 2 GB - 0 B 0,50 US$
  4.6
  View Plan
 • 1628
  5.0
  JouwNet review Incl. 1 user reviews
  9,66 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Standaard 10 GB - 0 B 9,66 US$
  5.0
  View Plan
  Business 50 GB - 0 B 15,02 US$
  5.0
  View Plan
  Professional 100 GB - 0 B 25,76 US$
  5.0
  View Plan
 • 1629
  5.0
  Meka Host review Incl. 1 user reviews
  40,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  WordPress one 20 GB - 0 B 40,00 US$
  5.0
  View Plan
  WordPress plus 50 GB - 0 B 79,00 US$
  5.0
  View Plan
  WordPress Pro 200 GB - 0 B 156,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 1630
  4.0
  Royhost review Incl. 1 user reviews
  5,99 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  VPS Hosting 100.04 MB 1 x 2.40GHz 1 GB 5,99 US$
  4.0
  View Plan
  Shared Hosting 50 GB - 0 B 29,00 US$
  4.0
  View Plan

Về các chuyên gia của chúng tôi

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.