Updated on 11:03 Ngày 13 tháng 9 năm 2023

Dịch Vụ Web Host Tốt Nhất Năm 2023

HostAdvice will help you find the #1 web hosting solution for your site. Compare the best web hosting providers based on expert opinions and first-hand customer reviews.

HostAdvice

Top 10 Overall Providers

Advanced filters
 • 5001
  0.0
  MundoPrestashop review Incl. 0 user reviews
  5,19 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Hosting Prestashop 2GB 2 GB - 0 B 5,19 US$
  0.0
  View Plan
  Hosting Prestashop 4GB 4 GB - 0 B 8,71 US$
  0.0
  View Plan
  Hosting Prestashop 7GB 7 GB - 0 B 13,64 US$
  0.0
  View Plan
 • 5002
  0.0
  Crea8Host review Incl. 0 user reviews
  1,56 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic 1 GB - 0 B 1,56 US$
  0.0
  View Plan
  Bronze 5 GB - 0 B 3,13 US$
  0.0
  View Plan
  Silver 10 GB - 0 B 4,69 US$
  0.0
  View Plan
 • 5003
  0.0
  To The Point review Incl. 0 user reviews
  2,65 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Base 1 1 GB - 0 B 2,65 US$
  0.0
  View Plan
  Base 2 204.8 MB - 0 B 5,12 US$
  0.0
  View Plan
  Base 3 512 MB - 0 B 7,45 US$
  0.0
  View Plan
 • 5004
  0.0
  IlTuoSpazioWeb review Incl. 0 user reviews
  3,01 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Baby 1 GB - 0 B 3,01 US$
  0.0
  View Plan
  Junior 10 GB - 0 B 6,55 US$
  0.0
  View Plan
  Business 20 GB - 0 B 14,62 US$
  0.0
  View Plan
 • 5005
  0.0
  Smart eDesigners review Incl. 0 user reviews
  5,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Economy 1 GB - 0 B 5,00 US$
  0.0
  View Plan
  Business 2.5 GB - 0 B 10,00 US$
  0.0
  View Plan
 • 5006
  0.0
  Clouds Web Hosting review Incl. 0 user reviews
  3,27 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Micro 1 GB - 0 B 3,27 US$
  0.0
  View Plan
  Small 2 GB - 0 B 5,45 US$
  0.0
  View Plan
  Medium 4 GB - 0 B 8,73 US$
  0.0
  View Plan
 • 5007
  0.0
  Squidix Web Hosting & Development review Incl. 0 user reviews
  2,95 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  STARTER SQUID 1 GB - 0 B 2,95 US$
  0.0
  View Plan
  SUPER SQUID 5 GB - 0 B 3,95 US$
  0.0
  View Plan
  2GB 48 GB 2 x 2.70GHz 2 GB 31,95 US$
  0.0
  View Plan
 • 5008
  0.0
  Efemosse Sistemas review Incl. 0 user reviews
  0,02 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  M1 2 GB - 0 B 0,02 US$
  0.0
  View Plan
  M2 4 GB - 0 B 9,36 US$
  0.0
  View Plan
  M3 6 GB - 0 B 11,23 US$
  0.0
  View Plan
 • 5009
  0.0
  Tucha review Incl. 0 user reviews
  2,11 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  TuchaHosting_1 2 GB - 0 B 2,11 US$
  0.0
  View Plan
  TuchaHosting_2 10 GB - 0 B 5,02 US$
  0.0
  View Plan
  TuchaHosting_3 25 GB - 0 B 10,56 US$
  0.0
  View Plan
 • 5010
  0.0
  WebHost Garden review Incl. 0 user reviews
  2,63 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Personal Hosting Plan Không giới hạn - 0 B 2,63 US$
  0.0
  View Plan
  Business Hosting Plan Không giới hạn - 0 B 3,68 US$
  0.0
  View Plan
  Starter VPS Hosting 25 GB 1 x 2.00GHz 1 GB 10,56 US$
  0.0
  View Plan

Về các chuyên gia của chúng tôi

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.