Updated on 10:15 Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Dịch Vụ Web Host Tốt Nhất Năm 2023

HostAdvice will help you find the #1 web hosting solution for your site. Compare the best web hosting providers based on expert opinions and first-hand customer reviews.

HostAdvice
 • 1911
  5.0
  GoodlyHost review Incl. 1 user reviews
  0,92 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic 5 GB - 0 B 0,92 US$
  5.0
  View Plan
  Personal 10 GB - 0 B 1,30 US$
  5.0
  View Plan
  Professional 20 GB - 0 B 1,85 US$
  5.0
  View Plan
 • 1912
  5.0
  Santranico Web Hosting review Incl. 1 user reviews
  5,83 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Starter Không giới hạn - 0 B 5,83 US$
  5.0
  View Plan
  Business Không giới hạn - 0 B 8,33 US$
  5.0
  View Plan
  OVZ01 30 GB 1 x 0.80GHz 1 GB 15,00 US$
  5.0
  View Plan
 • 1913
  3.2
  BlackSun review Incl. 1 user reviews
  4,99 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic 25 GB - 0 B 4,99 US$
  3.2
  View Plan
  Standard 100 GB - 0 B 7,49 US$
  3.2
  View Plan
  Business 250 GB - 0 B 12,49 US$
  3.2
  View Plan
 • 1914
  5.0
  Veeble Hosting review Incl. 1 user reviews
  1,75 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Starter 20 GB - 0 B 1,75 US$
  4.4
  View Plan
  Starter 50 GB - 0 B 3,50 US$
  5.0
  View Plan
  Starter-Linux 20 GB 1 x 2.40GHz 1 GB 3,75 US$
  5.0
  View Plan
 • 1915
  3.4
  5GBfree review Incl. 3 user reviews
  2,95 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basic Plan 100 GB - 0 B 2,95 US$
  2.6
  View Plan
 • 1916
  4.6
  Kalanda review Incl. 1 user reviews
  21,46 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Virtual server Baby 100 GB 1 Nhân 2 GB 21,46 US$
  4.6
  View Plan
  Virtual server Starter 200 GB 2 Nhân 4 GB 42,93 US$
  4.6
  View Plan
  Virtual server Middle 400 GB 4 Nhân 8 GB 64,39 US$
  4.6
  View Plan
 • 1917
  3.0
  InterDominios review Incl. 11 user reviews
  6,25 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Hosting Linux Không giới hạn - 0 B 6,25 US$
  1.6
  View Plan
  YOUR WEB Hosting 1 GB - 0 B 6,75 US$
  2.2
  View Plan
  VPS Mini 5 GB 1 Nhân 1 GB 8,98 US$
  1.0
  View Plan
 • 1918
  5.0
  Websense MX review Incl. 1 user reviews
  5,38 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Basix 1 GB - 0 B 5,38 US$
  5.0
  View Plan
  Standard 2.5 GB - 0 B 7,17 US$
  5.0
  View Plan
  Empresarial 5 GB - 0 B 7,96 US$
  5.0
  View Plan
 • 1919
  5.0
  MYweb review Incl. 1 user reviews
  2,24 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  Starter 1 GB - 0 B 2,24 US$
  5.0
  View Plan
  Standard 2 GB - 0 B 6,73 US$
  5.0
  View Plan
  Professional 4 GB - 0 B 11,22 US$
  5.0
  View Plan
 • 1920
  4.8
  Automattic review Incl. 1 user reviews
  5.000,00 US$ / mo
  Tên gói dịch vụ Dung lượng bộ nhớ CPU RAM Hệ điều hành Giá Điểm
  VIP Cloud hosting Không giới hạn - 0 B 5.000,00 US$
  4.8
  View Plan

Về các chuyên gia của chúng tôi

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.